Rådgivning & förvaltning

Våra kunder får i olika sammanhang information och rådgivning från oss angående sina försäkringar. Det kan handla om vad en försäkring gäller för eller inte gäller för, hur ett försäkringsvillkor skall tolkas, vilken självrisk man har m.m.

Under försäkringsåret ser vi till att kundens försäkringsskydd ligger i fas med de förändringar som sker i kundens verksamhet. Detta förutsätter att kunden informerar Overland om större investeringar eller andra förändringar i verksamheten som kan tänkas vara av vikt när det gäller försäkringsskyddet.

Vid komplicerade skadeärenden står vi givetvis till våra kunders förfogande.