Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling steg för steg:

  • Risk- och behovsanalys
  • Genomgång av befintligt försäkringsskydd och förslag på försäkringslösning
  • Upphandling/offertintagning eller korrigering av befintligt försäkringsskydd
  • Analys av offerter
  • Presentation för kund
  • Teckning av försäkring