Vad är en försäkringsförmedlare?

Försäkringsförmedling är ett mycket vitt begrepp som innefattar betydligt mer än att se till att kund och försäkringsbolag ingår i en transaktion. Försäkringsförmedling kräver tillstånd och sker under tillsyn.

Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt:

  • lägga fram och förslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås,
  • för någon annans räkning föreslå försäkringsavtal, eller
  • bistå vid förvaltning och fullgörande av avtal.