Tillstånd & certificat

För att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare skall man ha tillstånd från Finansinspektionen. Tillståndet måste vara registrerat hos Bolagsverket.