Klagomålshantering

Vi strävar efter att ha så nöjda kunder som möjligt. Har du som kund klagomål på vårt arbete vill vi gärna få veta det. Kontakta i första hand ansvarig förmedlare så att vi snabbt kan rätta till eventuella brister och bli bättre. I andra hand ber vi dig att kontakta vår klagomålsansvarige:


Ola Sjölin
ola(at)overlandib.se
0451-493 90