Om oss

Om oss

Vi arbetar med rådgivning och försäkringsförmedling inom området skadeförsäkring för företag. Vi hjälper våra kunder med att identifiera risker och analysera försäkringsbehov samt utifrån dessa behov föreslå, upphandla och vidmakthålla ett adekvat försäkringsskydd till konkurrenskraftiga premier.

Kundnyttan står i centrum och vi eftersträvar alltid att kunden genom vår kompetens, vårt personliga engagemang och vår höga tillgänglighet skall känna sig trygg med våra tjänster.

Köpinformation, tillstånd, registrering och ansvarsförsäkring

Finansinspektionen har utfärdat vårt tillstånd att bedriva försäkringsdistribution och är tillsynsmyndighet för vår verksamhet. Bolagsverket är registreringsmyndighet för tillståndet. Overland och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. 

För att få en vidare insikt om vår verksamhet, hur den är reglerad, vilka rättigheter och skydd du har som kund hos oss, så rekommenderar vid dig läsa igenom vår köpinformation. Se nedanstående länk.

Klagomålshantering

Vi strävar efter att ha så nöjda kunder som möjligt. Har du som kund klagomål på vårt arbete vill vi gärna få veta det. Kontakta i första hand ansvarig förmedlare så att vi snabbt kan rätta till eventuella brister och bli bättre. I andra hand ber vi dig att kontakta vår klagomålsansvarige: 

Ola Sjölin

0451-493 90 
 

Denna hemsida använder cookies för statistik och inställningar. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Läs mer om vår integritetspolicy.