2012-08-29

Villkorsändringar från If

Under perioden nov-11 till mar-12 har If genomfört en del ändringar i sina försäkringsvillkor. Bl a har självrisker höjts för att följa utvecklingen av prisbasbeloppet.

Klicka här för att läsa mer om villkorsändringarna.

<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv