2012-06-01

Vad gäller för Trygg-Hansas kunder som äger en Saab?

Den 19 december 2011 begärdes Saab Automobil i konkurs. Här kommer lite information som kan hjälpa till besvara eventuella frågor.

Vagnskadegaranti
I och med Saabs konkurs slutar vagnskadegarantin att gälla för de drygt 2 000 bilar som sålts under 2011. Kunder som köpt sin bil under 2010 och 2009 berörs inte av detta. För bilar inköpta under 2011 har If dock åtagit sig att stå för kostnaden för vagnskadegarantiskadorna under hela 2012. Detta innebär att kunder som har köpt en ny bil under 2011 inte behöver teckna vagnskadeförsäkring förrän 2013-01-01. If kommer att skicka ut brev till berörda Saabägare och informera om detta. Vagnskador som inträffar i år eller under nästa år, för Saab personbilar som är yngre än tre år, ska som tidigare hänvisas till If. Har kunden ytterligare frågor om vagnskadegaranti bör han/hon hänvisas till If för svar.

Reparation och tillgång till reservdelar
Generellt gäller att det finns omkring en halv miljon Saab-bilar i Sverige. Därför kommer det sannolikt att vara lönsamt att förse den marknaden med reservdelar även efter en konkurs, ända till dess att vagnparken har blivit så liten att det inte längre lönar sig. Därför ser vi ingen generell reservdelsbrist inom de närmaste åren. Dock kan de i enstaka fall vara svårigheter att få tag på vissa reservdelar. Alternativen blir då att försöka reparera den skadade delen eller att kontantersätta den. Kunden kommer alltid att få ersättning på något sätt.


Marknadsvärde
Det som har hänt med Saab under de senaste åren har påverkat andrahandsvärdet negativt. Enligt Saab återförsäljare är en konkurs redan medräknad i dagens priser och väntas inte ha någon större effekt

 

Källa: Trygg-Hansas mäklardisk

 

<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv