2019-04-15

Strategichefens dom: ”Hyrorna helt enkelt för höga”

Fastighetscykeln kommer inte att dö av ålder – men läget har blivit mer ansträngt, enligt Deutsche Bank-ägda DWS. Stockh...

Fastighetscykeln kommer inte att dö av ålder – men läget har blivit mer ansträngt, enligt Deutsche Bank-ägda DWS. Stockholm riskerar också att gå samma öde till mötes som London och Paris med ohållbara hyresnivåer.

<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv