2013-06-20

Säkra maskiner - vilka maskiner får användas?

Maskinleverantörerna har tagit fram en broschyr, Säkra maskiner, med kortfattad information till alla som kommer i kontakt med olika typer av mobila arbetsmaskiner och tillbehör.

Broschyren ger svar på frågor som: 

- Vilka maskiner får användas?

- Får maskinen ändras eller byggas om?

- Vem ansvarar vid ändringar på maskinen?

- Vem får köra maskinen?

<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv