2012-06-29

Länsförsäkringar ökar sina ambitioner i segmentet Medelstora Företag inom sakförsäkring

Sedan den 1 mars 2012 har Länsförsäkringar en ny organisation och en ny strategi för den förmedlade sakaffären. Den nya strategin innebär bland annat att Länsförsäkringar ökar sina ambitioner i kundsegmentet medelstora företag, definierade som kunder med en årsomsättning mellan 100 miljoner kronor och 1 miljard kronor. Det strategiska målet är att nästan fördubbla marknadsandelarna i aktuellt segment före utgången av 2015.

För att lyckas med förflyttningen krävs samtidigt att administrationen av små förmedlade risker med årspremie under 10 000 kronor inte ökar jämfört med idag. Nya smårisker kommer därför att från och med den 2 juli 2012 att avböjas medan befintliga smårisker förnyas. Förändringen berör inte Enskild Motor.

Peter G Lööf, Chef Sak i Mäklarservice:
-Om en sakförmedlare behöver hjälp med att direktplacera en ny risk under 10 000 kronor så hjälper vi naturligtvis till, men tillsvidare utgår ingen provision. Detta gäller ny sakaffär med årspremie under 10 000 kronor. För befintliga smårisker fortsätter vi att betala provision. Enskild Motor berörs inte alls av förändringen utan där gäller samma regler som hittills.

Länsförsäkringar har redan i dag en stor förmedlad sakaffär i segmentet medelstora företag. Samtidigt förknippar många förmedlare och kunder Länsförsäkringars varumärke endast med mindre företag.

Peter G Lööf:
-Länsförsäkringar är inom sakförsäkring sammantaget starkast i segmentet mindre ägarledda företag och det är fortsatt en strategiskt viktig målgrupp för länsförsäkringsgruppen. Men flertalet sakförmedlare vänder sig till något större företag och här flyttar Länsförsäkringar nu fram positionerna ytterligare.

<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv