Välkommen till Overland Insurance Brokers!

Overland arbetar med kvalificerad försäkringsförmedling och rådgivning inom området skadeförsäkring.

Vi inte är knutna till något försäkringsbolag och kan därför förmedla försäkringar från de flesta försäkringsbolag som är verksamma i Sverige. Vi arbetar helt på uppdrag av kunden och eftersträvar alltid att ge så bra service som möjligt.

 

Sommartider

Under perioden juni - augusti är kontoret bemannat måndag-torsdag 8-16 och fredagar 8-14. Kontoret är stängt för lunch 12-13.

Utanför kontorstid når du oss på tel. 0709-180 550.

Förmånlig sjukvårdsförsäkring för Sveriges Åkeriföretags medlemmar

Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med Trygg-Hansa tagit fram en förmånlig sjukvårdsförsäkring. Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag, ägare, anställda samt ägares respektive kan teckna försäkringen. Försäkringen tecknas utan hälsodeklaration. Det räcker med intygande om full arbetsförhet.

Läs mer här.

Ansökningsblankett.